Disclaimer en privacy

De hierna volgende tekst is op onze website van toepassing. Door gebruik te maken van de
webpagina’s stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Als u onze website bezoekt is het niet nodig om informatie over u zelf achter te laten. Heeft
u meer informatie over de rijschool nodig of wilt u zich bij de rijschool aanmelden dan
hebben wij informatie van u nodig om met u te kunnen corresponderen of om een
aanmelding te verwerken.

De volgende persoonsgegevens worden gevraagd in ons contactformulier:

  • Naam
  • E-mail
  • Telefoonnummer

Bij aanmelding worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Geboortedatum

De verzamelde (persoons-) gegevens worden niet beschikbaar gesteld of verkocht aan
derden. Alleen bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist is

Bewaartermijn
Autorijschool Brakband bewaart de persoons gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze rijschool.
Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming of bezwaar op
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: rijschoolbrakband@planet.nl

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke
vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Wijzigingen
Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij houden ten allen tijde
het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Beschikbaarheid
We doen er alles aan om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. We
aanvaren echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-
beschikbaarheid. De informatie van onze website kan zonder voorafgaande waarschuwing
worden gewijzigd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend en is alleen
bedoeld voor persoonlijk gebruik. Typefouten en wijzigingen worden voorbehouden. Wij
doen er alles aan om de informatie zo volledig mogelijk te laten zijn. De rijschool aanvaardt
geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door
gebruik van de aangeboden informatie op deze website.