Prijzen

Losse rijles € 43,–
Losse rijles automaat € 45,–
Praktijkexamen € 240,–
Herexamen € 210,–
Tussentijdse toets € 170,–
Theorieboek + examenboek € 27,50