Prijzen

Losse rijles € 46,–
Losse rijles automaat € 47,50
Praktijkexamen € 250,–
Herexamen € 250,–
Tussentijdse toets € 190,–
Theorieboek + examenboek € 32,50