Prijzen

Losse rijles € 44,–
Losse rijles automaat € 47,50
Praktijkexamen € 240,–
Herexamen € 240,–
Tussentijdse toets € 175,–
Theorieboek + examenboek € 27,50